Zastrzeżenia prawne
Przegląd orzecznictwa oraz praktyki podatkowej ma jedynie charakter informacyjny i nie może stanowić podstawy do podejmowania działań.

Redakcja
Izabela Andrzejewska-Czernek
izabela.andrzejewska-czernek@gww.pl

© 2016 GWW Tax
Publikacja wydawana przez GWW